Pendaftaran PUSIBA Angkatan Ke-6 Telah Dibuka

PENGUMUMANNOMOR: 694/PUSIBA/XI/2021TENTANGPELAKSANAAN TES TAHDÎD AL-MUSTAWÂ (PENENTUAN LEVEL)MARKAZ AL-AZHAR LI TA‘LÎM AL-LUGHAH AL-‘ARABIYYAHLI GHAYR AN-NÂTHIQÎN BIHÂ (MARKAZ SYAIKH ZAYED) CABANG INDONESIA ANGKATAN KE-6 Assalamualaikum w.w.Bismillahirrahmanirrahim,Berdasarkan surat yang kami terima dari Rektor Universitas Al-Azhar Kairo, Markaz Al-Azhar li Ta‘lîm al-Lughah al-‘Arabiyyah li Ghayr an-Nâthiqîn Bihâ atau Markaz […]